fbpx

Komunikacione veštine u kompaniji (organizaciji)

Efikasne komunikacione veštine su od suštinskog značaja na radnom mestu, jer mogu pomoći u poboljšanju produktivnosti, izgradnji jakih radnih odnosa i rešavanju sukoba. Neki specifični načini na koje dobre komunikacijske veštine mogu biti od koristi kompaniji uključuju: Omogućavanje timskog rada i saradnje: Dobre komunikacione veštine mogu pomoći da se podstakne osećaj ...
Više...

Direktnost komunikacije u različitim kulturama

Poslovni ljudi, koji su orijentisani na ugovor (posao) i oni koji su orijentisani na kreiranje dobrih odnosa, imaju karakteristike koje se poklapaju sa načinom komunikacije. Orijentisani na ugovor češće praktikuju direktnu komunikaciju, neposredniji su, jer ukoliko slede princip vreme je novac na neki način tako moraju i da se ponašaju. Sa druge strane, orijentisani na...
Više...

Tehnike AKTIVNOG SLUŠANJA

Hteli mi da priznamo ili ne u komunikaciji nam najteže pada da slušamo sagovornika. Uglavnom se sve svodi da slušamo kako bi sačekali red da mi pričamo. Ljudska priroda je takva da svaka jedinka uvek polazi od sebe i kako određene stvari na nju utiču. Aktivno slušanje je možda jedna od najvažnijih komunikacionih veština ako ne i najvažnija. Ukoliko umemo da aktivno sluš...
Više...

Komunikacija

Šta je to što mi najveći deo svoga vremena radimo, svakog dana? Odgovor je u jednoj reči, KOMUNICIRAMO. U zavisnosti kako komuniciramo i koliko nam to dobro ide od ruke često zavise i rezultati onoga što radimo. Evo sad dok čitate ovaj tekst mi komuniciramo tako što vam saopštavam ovo što pišem i saopštavam željenu poruku. Čitajući ovaj tekst vi poruku primate i sutr...
Više...

Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija je svuda oko nas, gde god da se okrenemo ona je prisutna. Kad odemo na pijacu i gledamo kako se ljudi mršte na ono što pokušavaju da im prodaju pijačni prodavci, kad odemo na posao i kad naš kolega nervozno grize vrh hemijske olovke ili kad koleginica malo malo pa proverava fejsbuk profil. U današnje vreme sve su to  neki od načina  ispoljavanja nev...
Više...