PONUDA treninga

Gore navedeno su GRUPE TEMA koje Treninzi.rs pokrivaju. Svaki trening se prilagođava klijentu i njegovim potrebama.

Kako se pravi ponuda treninga?

Na primer: Klijent A ima problem sa internom komunikacijom u svojoj firmi koja se manifestuje kroz lošiji timski rad i učestale konflikte.

Na osnovu ovih inputa, klijentu bi se ponudila kombinacija nekoliko tema vezano za internu komunikaciju, unapređenje timskog rada i rešavanja konflikata i to bi bilo kao dvodnevna interaktivna radionica koju isključivo izvode 2 trenera.

Kolika je cena treninga?

Cena treninga zavisi od više faktora, broja polaznika, dužine trajanja, potrebnog vremena za pripremu i broja dana treninga i da li je u pitanju dugoročnija saradnja. Veći broj dana treninga utiče na nižu konačnu cenu.

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – mobilni: +381 64 129 1983