Komunikacija

Šta je to što mi najveći deo svoga vremena radimo, svakog dana?

Odgovor je u jednoj reči, KOMUNICIRAMO.

U zavisnosti kako komuniciramo i koliko nam to dobro ide od ruke često zavise i rezultati onoga što radimo. Evo sad dok čitate ovaj tekst mi komuniciramo tako što vam saopštavam ovo što pišem i saopštavam željenu poruku. Čitajući ovaj tekst vi poruku primate i sutra u razgovoru na kafi sa kolegama možda šaljete dalje, kroz verbalnu komunikaciju.

Šta je komunikacija?

Komunikacija je proces saopštavanja informacija o osećanjima, percepciji, interesovanjima, potrebama, zabrinutosti, ciljevima, zadacima, vizijama… Tačnije svim onim stvarima koje mogu da se opišu putem reči, simbola, znakova i drugih komunikacionih instrumenata koji će pomoći da druga strana razume poruku koju smo poslali.

Kako može da se odvija?

Komunikacija može da se odvija licem u lice, preko telefona, putem posrednika, pisano, simbolički (davanje poklona i činjenje određenih gestova) …

70 % naših napora u komunikaciji se:

  • Pogrešno razume
  • Pogrešno interpretira
  • Odbije
  • Izmeni
  • Ne čuje

Koji je cilj komunikacije?

Osnovni ciljevi komunikacije su:

  1. Promena ponašanja druge strane
  2. Uveravanje druge strane
  3. Razumevanje
  4. Dobijanje informacija
  5. Pokretanja akcije

Koji su tipovi komunikacije?

Dva osnovna tipa komunikacije su: Verbalna (oralna, pisana) i Neverbalna komunikacija (govor tela, intonacija, pojava..)

Šta mislite koja je komunikacija dominantnija u svakodnevnom životu?

Odgovor je neverbalna komunikacija i ona je zastupljena sa 93% ukupne komunikacije, što znači da mi komuniciramo samo 7 % putem verbalne komunikacije.

Koliko slika govori reči? Da li je slika verbalna ili neverbalna komunikacija? Da li osoba koja dođe u šorcu na posao sa vama komunicira verbalno ili neverbalno? Verujem da znate odgovor i zašto je samo 7% komunikacije verbalno.

Komunikacija je dvosmerni proces. Koliko god da je bitno da saopštimo neku informaciju isto toliko je i bitno da i primimo na pravi način kroz slušanje i opažanje. U zavisnosti kako smo razumeli neku informaciju zavisiće i naša reakcija jer svaki čovek različito tumači određene stvari.

Marko Burazor

*Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting BC Agency , Treninzi.rs
**Treninzi, koučing i konsalting poslovnih, prodajnih i veština komunikacije

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti