Motivacija

Ovaj trening je kreiran za ljude koji su spremni da se posvete razvoju drugih i podizanju produktivnosti kompanije na viši nivo, samim tim I rezultata. Stvorite organizacionu klimu koja je pozitivna, produktivna i zabavna. Ojačajte moral i učinite da se zaposleni osećaju zadovoljno. Zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Takođe ...
Više...