Motivacija

Ovaj trening je kreiran za ljude koji su spremni da se posvete razvoju drugih i podizanju produktivnosti kompanije na viši nivo, samim tim I rezultata. Stvorite organizacionu klimu koja je pozitivna, produktivna i zabavna. Ojačajte moral i učinite da se zaposleni osećaju zadovoljno.

Zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Takođe su produktivniji i kreativniji u rešavanju problema i nalaženju odgovarajućih rešenja.

Motivisanje zaposlenih za postizanje boljih rezultata u radu (1 dan)

Kako da zaposleni rade uz vrhunsku motivisanost i kako da postignu bolji radni učinak?
Problem: Ne motivisani radnici, loši radni rezultati, loša atmosfera na poslu, apatija

Rešenje: Rad sa zaposlenima da uvide kako da se motivišu, sprovođenje vežbi na kojima to i uvide

Rezultat: Motivisani zaposleni, bolji lični radni učinak zaposlenih i bolja atmosfera na poslu

Motivacija zaposlenih za menadžere i supervizore timova(1 dan)

Kako postići bolji radni učinak i motivisati zaposlene ne-finansijskim sredstvima?
Problem: Loša motivacija na radnom mestu, loš lični radni učinak, nezadovoljni zaposleni

Rešenje: Predstavljanje principa motivacije, sprovođenje vežbi na kojima oni to i uvide

Rezultat: Motivisani zaposleni, bolji lični radni učinak zaposlenih i bolji poslovni rezultati

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti