Kulturna buka u biznisu

Kulturna buka ili šum u komunikaciji su prepreke do kojih dolazi u komunikaciji između pripadnika različitih kultura.

Slika Izvori kulturne buke

Problemi, koji se javljaju u komunikaciji, javljaju se na svakom koraku, razloga za to ima na pretek od jezika (npr. koliko poslovnih ljudi, koji dolaze iz Severne Amerike priča srpski jezik?) pa sve do priče o neobaveznim temama (npr. priča o fudbalu između poslovnih ljudi iz Amerike i EU, reč je ista ali se radi o dva različita sporta).To su samo neki od primera koji pokazuju koliko prepreka može da potiče iz različitosti kulture.

Na slici se vidi sa kojim se sve problemima susreću poslovni ljudi u multikulturnom okruženju tačnije, koliko ima kulturne buke u komunikaciji sa sagovornicima iz drugih kultura.

Početak buke uglavnom se javlja kroz tehničke probleme sa prevodom sa jednog jezika na drugi. U prevodu može svako da pogreši, pogotovu kad se radi o specijalizovanoj tehničkoj teminologiji za koju poslovni ljudi moraju da budu posebno obučeni. Posao sa inostranim partnerima duplo više traje   od običnog (domaćeg) posla, jer je potrebno duplo vreme da se prevedu svi dokumenti i sve prilagodi maternjem jeziku.

Sledeće što stvara problem u komunikaciji je nedostatak direktne interakcije do koje može doći ukoliko se koriste usluge prevodioca. Samim tim što se koristi prevodioc, umanjuje se mogućnost da se pročitaju nijanse koje druga strana reflektuje recimo kroz govor tela[1], jer prevodioc takve stvari neće prevesti.

Putovanje u inostranstvo i strano okruženje sa doživljenih mnogo novih impresija može u mnogome da utiče na poslovne ljude kroz odvraćanje pažnje i gubitka koncentracije. U stranom okruženju mi smo po nekom nepisanom pravilu u odbrambenom stavu, a takav stav može da nam odmogne u primanju na adekvatan način poruke koje druga strana šalje.

Još jedan od mogućih slučajeva koji se dešavaju u poslovnoj komunikaciji je da suprotna strana sa kojom imamo dosta zajedničkih stavova i u perspektivi dobru osnovu postane suparnik usled nerazumevanja i nemogućnosti komunikacije. Često se takođe pogrešno tumače i motivi druge strane.

Pogrešno protumačeni motivi i verovanje u neke stereotipe vezano za određene narode mogu uticati na tok poslovnih aktivnosti i to na način na koji niko ne želi. Konstantni nesporazumi u komunikaciji mogu da dovedu do frustracije sagovornika koja može da dovede do situacije da osoba jednostavno digne ruke od posla i onda su svi na gubitku.

Korišćenje prevodioca u poslovnim razgovorima može da umanji značaj poznavanja  neverbalne komunikacije, jer prevodilac se angažuje da prevodi, a na da tumači govor tela druge strane

Članak je deo knjige Razlike među kulturama (Neverbalna komunikacija)

Marko Burazor

*Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting BC Agency , Treninzi.rs
**Treninzi, koučing i konsalting poslovnih, prodajnih i veština komunikacije

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti