Vođenje efikasnih SASTANAKA

Zašto trening vodjenja poslovnog sastanka?

Ako su vaši sastanci: dosadni, neučinkoviti, predugo traju, nemaju konkretne rezultate
Kako planirati, pripremiti, komunicirati, i uspešno održati produktivni poslovni sastanak?

Šta se radi na obuci organizovanja sastanka?

Planiranje, priprema i uspešno održavanje produktivnih poslovnih sastanaka (1/2 dana)
Rezultat: Manji gubitci vremena, veći učinak sastanaka, bolje sprovođenje dogovorenog

1 čas
Priprema sastanaka sa zaposlenima

Da li stvarno treba održati sastanak?
Koliko ljudi da prisustvuje?
Kako kreirati agendu za sastanak?
Kako planirati kratke i efektivne sastanke?

VEŽBE
1. Kreirajte vodeće uloge i spisak učesnika sastanka
2. Napišite ciljeve održavanja sastanka
3. Kreirajte agendu vašeg sastanka
2 čas
Održavanje sastanaka sa zaposlenima

Koja su osnovna pravila sprovođenja sastanka?
Kako, da svako doprinese?
Šta sa ljudima koji ometaju?
Kako zaključiti sastanak i pratiti rezultate sastanka?

VEŽBE
4. Napišite osnovna pravila ponašanja na sastanku
5. Donesite zajedničku odluku (igra-uloga)
6. Sprečite ometanje-miniranje sastanka (igra-uloga)

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene i menadžere da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti