Veštine liderstva

Zašto liderstvo i razvoja liderskih veština?

Ako su vaši zaposleni: nezadovoljni, nemotivisani, pod stresom, neučinkoviti, izgubljeni
Kako voditi, a ne-upravljati ljudima, kako da zaposleni sami požele da izvrše radne zadatke?

Šta se radi na treningu?

Liderski rad sa zaposlenima, uspešno vođenje timova i odeljenja zaposlenih (1 dan)
Rezultat: Zaposleni voljno sprovode dogovoreno, izvršenje obaveza, bolja motivisanost

1 čas
Liderstvo – vođenje zaposlenih

Šta je liderstvo i kako ga uspešno voditi tim?
Kako delegirati radne zadatke i provera odgovornosti?

VEŽBE
Otkrivanje prednostii i mana zaposlenih
Uticanje na zaposlene da unaprede ponašanje
Delegiranje i pozivanje na odgovornost zaposlenih
2 čas
Grupno donošenje odluka

Kako se donose grupne-zajedničke odluke ?
Kako da uključite sve zaposlene u odlučivanje?
Kako odrediti kriterijume odlučivanja i koristiti matricu odlučivanja?

VEŽBE
Kreirajte scenario grupnog donošenja odluke
Odredite kriterijume po kojima ćete odlučivati
Kreirajte martricu odlučivanja za tu odluku
3 čas
Metode fasilitacije i medijacije

Zašto je teško uključiti zaposlene u diskusiju i razmenu mišljenja?
Kako koristiti metode fasilitacije u radu sa vašim timom?

VEŽBE
Pripremite plan/scenario diskusije na sastanku
Sprovedite kreairani scenario diskusije
Analiza sprovedene diskusije i pouke
4 čas
Upravljanje talentima u organizaciji

Zašto talentovani zaposleni napuštaju kompanije?
Kako pridobiti i zadržati talentovane zaposlene?
Šta čini da ljudi vole svoj posao i postižu rezultate?

VEŽBE
Šta ako ne merite svoje radne rezultate?
Kakvi su rezultati ako ne vidite korist za druge?
Šta ako nikoga ne interesuje šta radite?

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene i menadžere da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti

Pozovite nas da i vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate