Razotkrivanje EMOCIJA u biznisu kroz govor tela

Nekada je važilo uopšteno mišljenje da se emocije odražavaju tj. reflektuju samo preko lica odnosno facijalne ekspresije, međutim vremenom su naučnici došli do novih otkrića koja govore da celo telo u stvari reflektuje emociju i da može da šalje signale kako u emotivnoj komunikaciji tako i u procesima gde se donose krupne  poslovne i životne odluke.

Generalno postoje tri glavne determinante koje pokazuju odraz emocija kroz govor tela. Jedna je kako reagujemo na strah , tj. naša reakcija. Druga je pozicija grudnog koša koja pokazuje pozitivnu ili negativnu emociju. Treća je disanje koje daje dosta informacija o sagovorniku ukoliko se pomno prati.

Reakcija na strah predstavlja snažan  pokretač emocija. Izraz lica može saopštiti da postoji neka opasnost, pretnja ili strah. Ono što se ne može utvrditi putem izraza lica je kako osoba reaguje na tu pretnju ili opasnost. Da li će se skameniti, ili se dići u pokret? Emotivni govor  tela daje odgovor šta pojedinac radi kao odgovor na strah. Koliko puta je samo bilo slučajeva da se radi downsizing u preduzeću (downsizing eng. pojam koji opisuje smanjenje radne snage u preduzeću uglavnom usled restrukturiranja i smanjenja troškova)? Svako ko je imao prilike da prisustvuje tom činu imao je priliku da vidi kako zaposleni reaguju na strah. Svako ima svoj način reagovanja, ali kad se zna da postoji razlog za strah onda se i zna da se prepozna reakcija na njega. Neki se koče, nekima uši crvene usled rasta krvnog pritiska, nekima se znoje dlanovi, neki lome prste itd.

Pozicija grudnog koša  je druga determinanta emocija u govoru tela. Pozicija grudnog koša i disanje su više posledična determinanta dok reakcija na strah više uzročna.

Slika dobrog osećaja (sreće)

Ljudi ponekad svesno ili ne pomeraju grudni koš. Pomeraju ga na način da određenim držanjem odnosno pozicijom grudnog koša može da se vidi stanje u kojem se osoba nalazi tj. da li je srećna ili tužna. Možemo  uzeti za primer osobe koja je upravo unapređena. Hod i položaj grudnog koša su istureni i čvrsti usled ponosa koji se u tom momentu oseća kod dotične osobe. Na slici može da se vidi kakva je pozicija srećnog zaposlenog.  Dok kod razočarane osobe položaj grudnog koša je u izdubljenom obliku, kao da je osoba dožeivela udarac u stomak.

Disanje je  treća determinanta koja predstavlja veoma bitan faktor emocija kroz govor tela. Način disanja odaje u kakvom je emocionalnom stanju sagovornik.

Osobe koje zadržavaju dah kao da su na ronjenju bez neophodne opreme, pokazuju primitivne instikte koje poseduju i neprofesionalno ponašanje.Te osobe se teško percipiraju ozbiljnim sagovornicima.  Osobe koje plitko uzimaju vazduh teško stiču poverenje jer plitko uzimanje vazduha je signal za nisko poverenje koje ta osoba ima prema sagovorniku i na nekom tajenju odnosno težnji da se nešto prikrije. Plitko disanje uglavnom odražava koncentraciju sagovornika na određenu stvar koja mu nije prijatna, nelagodna ili jednostavno ako radi nešto što mora.

Ponekad osobe menjaju ritam disanja ukoliko žele da uspostave dobru vezu sa drugom stranom ili možda žele da se takmiče. Obraćanje pažnje na dubinu disanja, brzinu, lokaciju disanja (abdomen ili grudi) naših sagovornika može nam dati dosta odgovora. Najbolja situacija je ukoliko se način disanja poklapa i kod jedne i kod druge strane u komunikaciji u tom slučaju  te osobe imaju veliku šansu da uspostave dobre odnose i razumevanje. Ono što je interesantno kod disanja kao dela neverbalne komunikacije je da ona spada u jedan od najteže detektujućih elemenata. Veoma je teško interpretirati i prepoznati  tipove disanja. Ma koliko se trudili da primetimo disanje neki drugi deo neverbalne komunikacije će nam odvratiti pažnju.

*tekst je deo knjige Naučite jezik kojim ceo svet govori (Neverbalna komunikacija na delu)

Marko Burazor

*Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting BC Agency , Treninzi.rs
**Treninzi, koučing i konsalting poslovnih, prodajnih i veština komunikacije

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti