Poslovni pregovori

Zašto trening poslovnog pregovaranja?

Ako u pregovorima sa klijentima i partnerima i ne ostvarite dobar zajednički interes
Kako ostvariti željene interese u pregovorima, tako da budu uspešni za obe strane?

Šta se radi na obuci veština poslovnog pregovaranja?

Bolje pregovaračke veštine, pregovaranje sa kupcima, partnerima, zaposlenima (1/2 dana)
Rezultat: Ostvarenje interesa u pregovorima, dogovor koji se sprovodi, dugoročni odnosi

1 čas
Priprema poslovnih pregovora

Kako se pripremiti za poslovne pregovore?
Sa kim pregovarate i šta su vaše prednosti, a šta slabe tačke?
Pripremite plan-scenario poslovnog pregovora?

VEŽBE
Definišite suprotnu stranu u pregovorima
Koje su njihove potrebe-problemi-koristi
Pripremite plan-scenario (korake) pregovora
2 čas
Sprovođenje poslovnih pregovora

Kako sprovesti poslovne pregovore?
Kako odgovoriti na primedbe i prigovore druge strane?
Kako zaključiti pregovor i obavezati sprovođenja dogovora?

VEŽBE
Koji su glavni prigovori i primedbe u pregovorima
Odgovorite na primedbe i prigovore (igra-uloga)
Zaključite poslovne pregovore (igra-uloga)

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene i menadžere da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti