Položaj ruku u biznisu | Govor tela | Neverbalna komunikacija

Položaj ruku sagovornika može da nam da neke informacije  u vezi sa onim što se nalazi u mislima te osobe ili da li nam govori istinu. Kada sagovornik drži prst(e) preko usana ili se drži za usta to u većini slučajeva znači da ta osoba ne govori istinu odnosno da laže. Ukoliko osoba drži ruke prislonjene na koren nosa ili dodiruje često nos i lice dok sluša drugu stranu, to znači da slušalac ne veruje onome što joj priča druga strana. Osoba koja laže može da dodiruje  ili češe nos i usled adrenalina koji se povećava koji utiče na širenje kapilara koje mogu da izazovu svrab.

Slika 1 Ona nije bila najiskrenija

Kad se nađemo u situaciji  da osoba sa druge strane našeg stola drži ruke u obliku špica ili šiljka (Položaj podseća na položaj pri čitanju molitve)  to u stvari znači da se susrećemo sa drugom stranom koja je puna samopouzdanja i vere u uspeh (videti sliku 2).

Slika 2. Položaj koji odražava visoko samopouzdanje

Osobe sa velikim samopouzanjem i visokim mišljenjem o sebi se mogu još i prepoznati tako što svoje palčeve drže podignutim ( videti sliku 3).

Slika 3. Osobe sa visokim samopouzdanjem

S druge strane kad se osoba suočava sa zabrinjavajućom situacijom u pregovorima (ili generalno poslovanju) ili  je pod stresom, ona ukršta ruke, umotava, preklapa (videti  sliku 4) . 

Slika 4. Ova osoba je zabrinuta

Za raliku od osoba sa velikim samopouzdanjem, osobe sa niskim samopouzdanjem drže palčeve okrenute na dole (videti sliku 5).

Slika 5. Osoba sa niskim samopouzdanjem

Kad  osoba  drži otvorene dlanove to se uglavnom percipira da ta osoba nema šta da krije. Pojedinci koji teže da sakriju ruke, da ih drže sa strane, da ruke drže često u džepovima dok se vrši komunikacija spadaju u osobe koji nešto kriju ili su rezervisane i  lukave. Prepoznavanje tih stvari nam omogućava da bolje procenimo situaciju i tu osobu. Tako na primer, ukoliko procenimo da suprotna osoba nešto krije, to nam može biti signal da ne izađemo u poslu sa celokupnom ponudom i  sa davanjem velikog broja informacija.

Postoji mnogo primera o položaju ruku u neverbalnoj komunikaciji navešćemo još nekoliko koji se najčešće mogu mogu sresti:

 • Kada osoba koristi ruku kako bi pridržavala glavu, veoma velika verovatnoća je da joj je dosadno.
 • Frustracija druge strane u razgovoru se manifestuje na način što ta osoba stavi ruke iza leđa i zateže ih.
 • Upiranje prstom na sastancima se može shvatiti na način da osoba koja upire prstom teži da ostvari dominaciju nad drugom osobom, druga osoba to shvata na način je da ta osoba izgubila kontrolu.
 • Pokazivanje interesovanja se manifestuje glađenjem brade što u prenesenom značenju govori da ta osoba evaluira ono što joj je prezentovano.
 • Prekrštene ruke su najverniji znak da se radi o zatvorenom stavu osobe.

Prezentovani slučajevi  položaja ruku mogu nam dati  informacije koje možemo iskoristiti za prilagođavanje ili usmeravanje  naše strategije u poslovanju, kako bi ostvarili što bolji rezultat za sebe i svoju kompaniju. Tako na primer, osobe koje drže ruke iza leđa i zatežu ih, manifestuju frustraciju i time oni stavljaju do znanja da nisu preterano pozitivno raspoloženi, da ih ono što čuju sa druge strane čini frustriranim, da možda imaju nekih privatnih ili poslovnih problema. Ukoliko znamo ove informacije, mi možemo prilagoditi svoje ponašanje kako frustraciju druge strane ne bi povećali i produbili i kako sav trud koji smo do tada uložili ne bi bio ni zašta. Treba ipak napomenuti i da je pretpostavka da neko ko je frustriran teško se može ponašati pozitivno i konstruktivno u poslu i sklapanju istih.

Drugi primer može biti, kad se susrećemo sa osobom koja drži prekrštene ruke, mi dobijamo informaciju da se radi o čoveku sa zatvorenim stavom.  Zatvoreni stav nam  daje informaciju da je ta osoba rezervisana i oprezna prema onome što dobija od informacija. Takve osobe u tom slučaju treba da budu ubeđene konkretnim činjenicama i stvarima kojima se može promeniti njihov odbrambeni stav.

Koje bi bile neke preporuke kako da se ponašamo i gde da držimo ruke?

Neke od preporuka za korišćenje ruku u poslovnoj komunikaciji bi bile:

 • Da se ruke drže vidljivim kako druga strana ne bi posumnjala u našu iskrenost.
 • Da se ne drže prekršteni prsti koji šalju signal drugoj strani o tome da smo nervozni i da smo pod velikim stresom (to nam može u dobroj meri oslabiti pregovaračku poziciju),
 • Položaj ruke sa ispravljenim palcem šalje sliku visokog samopouzdanja  i verovanja u ono što se govori (takve osobe lakše stiču poverenje druge strane).

Ramena i položaj ramena kao i ostali delovi tela daju određene odgovore na pitanja koja se nalaze u glavama osobe sa kojom imamo kontakt. Ramena spadaju u jedan od elemenata ruku kod tumačenja neverbalne komunikacije. Neka osnovna tumačenja položaja ramena bi bila:

 • Kad su osobe relaksirane i opuštene položaj njihvih ramena je blago isturen napred i ruke su opuštene kao da ’’vise’’.
 • Podignuta i zategnuta ramena govore da je osoba  pripremljena i da ima kontrolu.
 • Pogrbljena ramena mogu da reflektuju rezigniranost ili stanje poraza u kojoj se osoba nalazi.
 • Kad je jedno rame opušteno u odnosu na drugo to se može protumačiti kao prijateljski gest  i da je ta osoba pristupačna i da se sa njom može lakše naći zajednički jezik.
 • Naizmenično pomeranje jednog od ramena napred i nazad s vremena na vreme može da se razume da se osoba bori u sebi da razume ono o čemu se priča ili da vaga šta će reći ukoliko dolazi na njega red da priča.

Članak je deo knjige Neverbalna komunikacija (Naučite jezik kojim ceo svet govori)

Marko Burazor

*Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting BC Agency , Treninzi.rs
**Treninzi, koučing i konsalting poslovnih, prodajnih i veština komunikacije

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti