MOTIVACIJA kao faktor uspeha

Kada smo pre puno godina kolega I ja dogovarali sadržaj jednog javnog treninga u saradnji sa japanskim konsultantima  desila se veoma bitna stvar, prvo o čemu su insistirali je da jedan od modula bude Motivacija pa zatim Kaizen. Kad sam pitao: Zašto baš prvo Motivacija?

On mi je odgovorio:

Zato što Motivacija  stvara preduslov za sve druge stvari.

Koliko puta smo samo čuli rečenice: ‚‚On nije motivisan da radi” ; ‚‚Zašto mislite da je on to uradio nije imao motiv za to”; ‚‚Ne mogu da motivišem sebe da uradim…”.

Šta je motivacija?

Jedna od definicija bi glasila:‚‚Proces pokretanja ljudske aktivnosti radi ostvarenja određenog cilja, koristi.’’. dok je..

Motiv: ‚‚ Proces koji pokreće ljude na određenu aktivnost i ponašanje.’’

Tipovi motivacije

Postoje dva tipa motivacije: Eksterna i interna motivacija

Eksterna motivacija polazi od toga da se određene stvare radi kako bi se zaradilo, stekle određene beneficije i povlastice. Motiv je prevashodno u novcu. Velika mana eksterne motivacije da ona ima uticaj do momenta ispunjavanja norme koja je potrebna da bi se došlo do određenog eksternog motivatora. Onog momenta kad se  dođe do tog eksternog motivatora vrlo brzo dolazi do usporavanja aktivnosti, pa tako zaposleni rade tek onoliko koliko je potrebno (skoro nikad ne daju ekstra milju).

U jednoj rečenici eksterna motivacija može da se predstavi : “Biznis je biznis, to je način da se zaradi novac”

Interna motivacija polazi od ličnih potreba i verovanja u određene stvari. Vizija, cilj, postignuće se u najvećem broju slučajeva vezuju za pojedinca to je i jedan od razloga zašto kompanije često prvo ustanovljavaju misije i vizije na početku svog postojanja, baš iz tog razloga da bi zaposleni u kompanijama usvojili kompanijske vrednosti kao svoje i verovali u nešto više. Eksterni motivatori brzo izgube svoju snagu. Ukoliko nam povećaju platu za 5 puta, prva naša reakcija će biti wow. Posle šest meseci mi smo se već navikli na tu visoku platu i verujemo kao da smo je uvek imali i novčano smo zadovoljni, tako da isti teško može da nas motiviše.

U jednoj rečenici interna motivacija može da se predstavi : “Uradio sam zato što sam želeo to!”

Marko Burazor

*Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting BC Agency , Treninzi.rs
**Treninzi, koučing i konsalting poslovnih, prodajnih i veština komunikacije

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti