Maloprodajni trening | prodaja u maloprodaji

Zašto trening prodaje?

Da li znate koliko ste kupaca izgubili neadekvatnom prodajnom komunikacijom?
Ako želite da vaši prodavci u radu sa kupcima koriste najbolje tehnike lične prodaje?

 • Da vaši prodavci uvide šta dobro rade, a šta loše, i da to prenesu kolegama.
 • Da vaši prodavci više ne govore kupcima pogrešne stvari tokom lične prodaje.
 • Da vaši prodavci kreiraju lojalne kupce, a ne da im samo prodaju proizvode.

Rezultat: Veća prodaja, bolji odnos sa kupcima, manje grešaka u prodajnoj komunikaciji

Kako izvodimo trening prodaje?

 • Primenom savremenih metoda aktivnog učenja s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi, interaktivnih radionica i primera (studije slučaja) vezanih za oblast lične prodaje i uvežbavanjem prodajnih situacija kroz igre uloga

Šta se radi na našem treningu prodaje?

 1. PLANIRANJE PRODAJNOG RAZGOVORA (1/2 dana)
  Trening planiranje prodajnog razgovora sa kupcem
  Kako planirati i uspešno se pripremiti za prodajni razgovor sa važnim kupcima?
  Rezultat: Bolje razumevanje kupaca i usluge, fokus na potrebe kupca, plan razgovora
 2. OTVARANJE PRODAJNOG RAZGOVORA (1/2 dana)
  Trening otvaranje prodajnog razgovora sa kupcem
  Kako uspešno otvoriti prodajni razgovor sa kupcima i zadobiti njihovo poverenje?
  Rezultat: Uspešno otvaranje razgovora i otkrivanje situacije kupca, zainteresovan kupac
 3. OTKRIVANJE I RAZVIJANJE POTREBA (1/2 dana)
  Trening otkrivanje i razvijanje potreba u prodajnom razgovoru sa kupcem
  Kako uspešno otkriti i razviti potrebe kupaca u smeru vaše konkurentne prednosti?
  Rezultat: Uspešno otkrivanje i razvijanje potreba kupaca i problema
 4. PRODAJNO PREZENTIRANJE (1/2 dana)
  Trening prodajno prezentiranje u prodajnom razgovoru sa kupcem
  Kako uspešno prezentirati proizvod/uslugu kupcu tako da poželi da kupi od vas?
  Rezultat: Uspešno prezentiranje proizvoda i usluge, da kupac uvidi prednosti ponude
 5. PREVAZILAŽENJE PRIGOVORA KUPACA (1/2 dana)
  Trening prevazilaženje prigovora kupaca u prodajnom razgovoru sa kupcem
  Kako se pripremiti i na najbolji način odgovoriti na primedbe/prigovore kupaca?
  Rezultat: Uspešno rešavanje primedbi i prigovora i otkrivanje skrivene zabrinutosti
 6. ZAKLJUČENJE PRODAJNOG RAZGOVORA (1/2 dana)
  Trening zaključenje – zatvaranje prodajnog razgovora sa kupcem
  Kako uticati na kupca da sam donese odluku o kupovini i finalizuje prodaju?
  Rezultat: Uspešno zatvaranje prodaje i finalni dogovor sa kupcem, uspešna postprodaja

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše prodavce i menadžere prodaje da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove u radu sa kupcima i da uspešno koriste naše praktične prodajne alate.

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene i menadžere da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti