Lean i Kaizen radionica | primena

Zašto radionica i primene lean i kaizena?

Ako u vašem poslovanju: imate mnogo štete, viška procesa, gubitke radnog vremena
Kako uspešno planirati sprovesti LEAN metodologiju unapređenja poslovanja i proizvodnje?

Šta se radi na obuci lean i kaizen metodologija?

Planiranje i sprovodjenje LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje (1 dan)
Rezultat: Uspešna primena LEANa, manje štetnih aktivnosti, veći profit, bolji rezultati

1 čas
Pojam lean i kaizena

Zašto primeniti Lean i Kaizen metodologije?
Šta su lean i kaizen metodologije?
Zašto je dobro i korisno primeniti Lean i Kaizen na poslu, ali i u životu?

VEŽBE
Kako bi ste primenili Lean u vašem životu
Sa kojim izazovima-prilikama se suočavate na poslu
Lični primer LEAN unapređenja u poslovanju
2 čas
Lean i lean six-sigma

Šta je Lean stanje svesti i kako primeniti Lean?
Šta je Lean manufacturing, a šta Six Sigma?
Kako su nastali i kako se njihovom primenom unapređuje poslovanje?
Šta je rezultat njihove primene?

VEŽBE
Napišite razlike u pristupu Lean i Six Sigma
Kako bi ste planirali primenu Leana u svom poslu
Lični primer primene LEAN-a u poslovanju
3 čas
Mapiranje poslovnih aktivnosti po Leanu

Koji su alati Lean Six Sigma?
Šta je mapa toka vrednosti?
Koji su kriterijumi za unapređenja po Lean Six Sigma?

VEŽBE
Mapirajte procese na svom radnom mestu
Nacrtajte mapu toka vrednosti po Leanu
Nacrtajte idealnu mapu toka vrednosti po Leanu
4 čas
Sprovođenje leana

Kako sprovesti odabrano unapređenje po Leanu?
Kako se praktično koristi Lean Six Sigma u svakodnevnom radu, na poslu?
Kako se nešto praktično unapređuje?
Šta je KAIZEN radionica?

VEŽBE
Korišćenje PDCA metoda sprovođenja unapređenja
Izvođenje KAIZEN radionice
Rekapitulacija pređenog gradiva

Naš glavni cilj je da osposobimo i osnažimo vaše zaposlene i menadžere da sami rešavaju svoje svakodnevne probleme i izazove na poslu i da uspešno koriste naše praktične poslovne alate.

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti