Koliko je bitno Društveno odgovorno poslovanje?

Sve češće čujemo termine društveno odgovorno ponašanje kompanije, menadžera, zaposlenih…Često mi neke pojmove i termine podrazumevamo kao date, da li smo se zapitali šta to tačno podrazumeva?

Društveno odgovorno poslovanje je…

Ono poslovanje kompanija, menadžera i zaposlenih koje na dobrovoljnoj osnovi se stara da se u poslovne aktivnosti integriše koncept brige o društvenim pitanjima, zaštite okoline, brige o zaposlenima i njihovima porodicama, kao i svako drugo pitanje koje utiče na kvalitet života.

Koje koristi kompanije imaju od Društveno Odgovornog Poslovanja?

Reputacija

Kompanije koje imaju ugrađeno Društveno odgovorno poslovanje imaju bolju reputaciju na tržištu i stvara se pozitivnija slika o tim kompanijama, kao dobrim primerima iz prakse kako profit i zarada nije uvek na prvom mestu.

Diferencijacija od konkurencije

Kompanije koje implementiraju DOP se distanciraju od konkurencije i u očima potrošača imaju prednost. Pozitivna slika u očima potrošača nema cenu.  Društva sa razvijenom društvenom odgovornošću i socijalnom zaštitom  poput na primer Švedske su u očima (osim klime) mnogih od nas označene kao poželjne destinacije za rad i neko usavršavanje.

Smanjivanje troškova

Ukoliko razmišljamo društveno odgovorno mi se trudimo da smanjimo zagađivanje, da više recikliramo, da isključujemo nepotrebne uređaje u kompaniji da štedimo energiju i samim tim i smanjujemo svoje račune i operativne troškove.

Kvalitetniji zaposleni

Kad se ponašamo odgovorno i ulažemo u svoje zaposlene i njihove porodice tu pokazujemo kao kompanijama da razmišljamo o svojim zaposlenima i da ih ne tretiramo kao potrošnu robu. Takvo ponašanje se daleko čuje i širi se dalje i to stvara atmosferu da mnogi žele da rade u takvim kompanijama. Što je veće interesovanje to je i veća mogućnost da se izaberu kvalitetniji kandidati i da kompanija napreduje.

Dobar osećaj

Ukoliko kao kompanija pomažete lokalnoj zajednici i donirate određena sredstva na primer da uradite igralište za decu, stavite obruče i koševe, sredite fasadu neke lepe ali trošne zgrade, osećaj zaposlenih i menadžmenta će biti sjajan. Uvek je dobar osećaj kad znate da možete da pomognete drugima.

Marko Burazor

*Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting BC Agency , Treninzi.rs
**Treninzi, koučing i konsalting poslovnih, prodajnih i veština komunikacije

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti