Čime se bavimo?

Treninzi.rs su uvek fokusirani na praksu i na praktične rezultate koje imaju naši klijenti.

Oblasti u kojima možemo da pomognemo klijentima su:

1.Prodaja

2.Unapređenje poslovanja (timski rad, organizaciona struktura..)

3.Menadžment

4.Kaizen i Lean