fbpx
LEAN metodologija

LEAN metodologija

Lean Metodologija spada u savremeni trend koji postaje sve zastupljeniji u poslovanju mnogih najuspešnijih kompanija. U ovom treningu će prvestveno fokus biti na pripremi za implementaciju LEAN metodologije u kompaniji I drugi deo na kreiranju akcionih koraka u implementaciji LEAN-a.

Planiranje i priprema za LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje (1 dan)

Kako planirati i uspešno se pripremiti za LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje?
Problem: Zaposleni nesvesni problema i smetnji u radu, loš sistem unapređivanja

Rešenje: Predstavljanje prednosti LEAN metodologije i planiranje unapređenja

Rezultat: Uspešna priprema plana za LEAN unapređenje proizvodnje, nove poslovne prilike

Sprovođenje LEAN metodologije unapređenja proizvodnje (1 dan)

Kako uspešno sprovesti LEAN metodologiju unapređenja poslovanja i proizvodnje?
Problem: Ne primenjivanje unapređenja, ne sprovođenje dogovorenog, loši poslovni rezultati

Rešenje: Prikaz LEAN i KAIZEN radionica i uvežbavanje primene planiranih unapređenja

Rezultat: Uspešna primena LEANa, manje štetnih aktivnosti, bolji poslovni rezultatiSvaki od ovih treninga može se izvesti ne zavisno od programa i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

 

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti

KAIZEN

KAIZEN

Kaizen je praksa kontinuiranog unapređenja u kojem niz malih promena donosi velika poboljšanja. Kaizen je Zapadu prvobitno predstavio Masaaki Imai u svojoj knjizi Kaizen: ključ japanskog poslovnog uspeha 1986. godine. Danas je kaizen priznat širom sveta kao važan stub dugoročne konkurentske strategije organizacije.

Fokus na ovom treningu će biti:

  • Šta je Kaizen metodologija i kako je primeniti u poslovnoj praksi u Srbiji?
  • Šta su osnovni principi Kaizen metodologije?
  • Kako je nastala i na čemu se bazira japanska Kaizen filozofija?
  • Kako se praktično primenjuje Kaizen i šta je Kaizen radionica?
  • Kako se priprema Kaizen radionica sprovodi analiza stanja?
  • Kako se implementira Kaizen radionica i fino podešavajuju efekti unapređenja?
  • Kako uspešno odrţati promenu – unapređenje poslovanja po Kaizenu

 

Za listu raspoloživih in-house treninga kliknite OVDE

Više informacija na: treninzi.rs@gmail.com – pozovite: +381 64 129 1983

Naši klijenti